BAŞVURU

İstanbul Kent Üniversitesi Ar-Ge Ve Proje Yönetimi Ofisi

ULUSAL PROJELERİMİZ

Yürütücü Olduğumuz Projeler
 

Proje No Proje Başvuru Tarihi Proje Süresi Proje Adı Destekleyen Kurum/Kuruluş Çağrı Proje Yürütücüsü
42046 30.11.2019 3 Ay Spor Yolu İle Gelişim Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Projeleri Destek Programı 2019- I. Özel Çağrı Prof. Dr. Dilara ÖZER
 120K493 4.05.2020 6 ay İstanbul'da Yaşlı Nüfusun Covid 19 Deneyiminin Analizi Ve Yaşlılar İçin Bir Toplumsal Dayanıklılık Ölçütünün Geliştirilmesi Projesi TÜBİTAK ARDEB COVID-19 SOBAG Projesi Prof. Dr. Uğur TEKİN
120K496 5.05.2020 6 ay  Online destek hizmetlerin Covid-19 nedeniyle evde kalan  25- 50 yaş aralığındaki zihinsel yetersizliği olan bireylerin ve annelerinin yaşam kaliteleri ve fiziksel aktiviteleri üzerindeki etkilerinin incelenmesi  TÜBİTAK ARDEB COVID-19 SOBAG Projesi Prof. Dr. Dilara ÖZER
221K261 21.01.2022 24 ay Kentlerdeki İmalat Sanayi Bölgelerinin Sürdürülebilir Gelişim Ve Dönüşüm Modeli:
İstanbul Bağcılar İlçesi Örneği
TÜBİTAK ARDEB 3501-Kariyer Geliştirme Programı Dr.Öğr.Üyesi Gülşen Pelin OLCAY

Ortak Olduğumuz Projeler
 

Proje No Proje Başvuru Tarihi Proje Süresi Proje Adı Destekleyen Kurum/Kuruluş Çağrı Proje Yürütücüsü Proje Ekibi
TR10/20/COVID/1211 28.04.2020 3 ay YENİLİKÇİ SAĞLIK TEKNOLOJİLERİ GELİŞTİRME
PLATFORMU
İSTKA COVID-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Programı Yıldız Teknoloji Geliştirme Bölgesi Teknopark A.Ş. Yıldız Teknoloji Geliştirme / Bölgesi Teknopark A.Ş. / T.C. İstanbul Aydın Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Üniversitesi/ Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı / ARGEA Teknoloji San ve Tic A.Ş. / TÜRKİYE ORGAN NAKLİ VAKFI / Ege Üniversitesi / İstanbul Kent Üniversitesi / Samsun Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş. / Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği / Simbiyoz Sosyal Aktivite Derneği / SAĞLIK MENSUPLARI DAYANIŞMA TOPLUM / SAĞLIĞI VE ÇEVREYİ KORUMA DERNEĞİ / DÜNYA İSLAM SAĞLIK BİRLİĞİ/Gelecek Girişimde / Uluslararası Genç Girişimcilik ve
İnovasyon Derneği
 
TR10/21/YEP/0045   18 ay Ticarileştirme Odaklı Sürdürülebilir İşbirliği Platformu: İstanbul İnovasyon ve Teknoloji Lisanslama Merkezi  İSTKA YENİLİKÇİ İSTANBUL MALİ DESTEK PROGRAMI  TÜRK ALMAN ÜNİV. TGB YÖNETİM A.Ş. 

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİV. 

TÜRK ALMAN ÜNİV. TGB YÖNETİM A.Ş. 

İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ