BAŞVURU

İstanbul Kent Üniversitesi Ar-Ge Ve Proje Yönetimi Ofisi

HAKKIMIZDA

İstanbul Kent Üniversitesi Ar-Ge Proje Yönetim Ofisi olarak 2019 Nisan ayı itibariyle kurulmuş ve faaliyete başlamıştır.

Ar-Ge Proje Yönetim Ofisi olarak  öğrencilerimizi , akademisyenlerimizi/araştırmacılarımızı, sanayi kuruluşlarını ve girişimcilerimizi, fikirilerini proje ve ürüne dönüştürme aşamalarında destekliyoruz.


Amaçlarımız ve Hedeflerimiz

Ar-Ge Proje Yönetim Ofisi olarak temel amacımız  öğrenciler, akademisyenler ve özel sektör kuruluşların proje başvuru süreçlerinde teknik destek sağlamak ve aynı zamanda bu süreçlerin operasyon yönetimi konusunda katkılar vermektir. Faaliyetlerimiz ile;

  • Bilgi üretmeyi ve bu üretimleri toplumsal faydaya evrilen temel ve uygulamalı araştırmalara dönüştürmeyi,
  • Üniversitemizin araştırma altyapısını ve araştırma know-how’ını geliştirmeyi,
  • Üniversitemiz ile özel sektör ve diğer araştırma kuruluşlarıarasında ortaklık ve işbirliği tesis ederek katma değeri yüksek projeler ortaya koymayı,
  • Girişimciler ve girişimci adaylarının girişimcilik ekosisteminde etkin rol oynayan ve başarı hikayeleri yaratan bireyler olmalarını ve,
  • Üniversitemizin  bilimsel ve teknolojik anlamda bir  mükemmeliyet merkezi haline gelmesini sağlamayı  hedeflemekteyiz.