BAŞVURU

İstanbul Kent Üniversitesi Ar-Ge Ve Proje Yönetimi Ofisi

TEKNOLOJİ TİCARİLEŞTİRME VE GİRİŞİMCİLİK

Ar-Ge Proje Yönetim Ofisiolarak üniversite akademisyen ve öğrencilerinin yenilikçi fikirlerinin, toplumda sürdürülebilir zenginlik yaratılmasına katkıda bulunan temsilciler olduğuna inanıyor ve fikirlerini ürünlere dönüştürerek girişim yaratma, teknolojik gelişim ve ticarileştirme süreçlerinde destek sağlıyoruz.
 

Üniversite-Sanayi İşbirliği Üniversitelerin mevcut imkânları ile sanayinin mevcut imkânları birleştirilerek bilimsel, teknolojik ve ekonomik yönden gelişmeleri için yaptıkları sistemli çalışmalardır. Akademisyen veya sanayiciye ait fikir etabındaki projeleri ya da Ar-Ge çalışmalarını uygun taraflarla eşleştirerek, fikre ya da ürüne dönüştürülmesi konusunda destek sağlıyoruz.

Neler Yapıyoruz?

  • Fikir etabındaki projelerinizin ya da Ar-Ge çalışmalarınızın sanayiye yönlendirilmesi konusunda destek sağlıyoruz.
  • Bu fikir veya ar-ge çalışmalarının geliştirilmesi için, uygun akademisyen ve sanayicileri bir araya getirerek projelerin doğru fonlar ile desteklenmesini sağlıyoruz.
  • Üniversite kaynaklarının en uygun ve en verimli şekilde kullanımı için hizmet veriyoruz.
  • Sözleşme ve idari süreçlerin yönetilmesi, yürütülmesi ve mali konuların takip edilmesini sağlıyoruz.
  • Sanayicilerin sorunlarını tespit edebilmek için yapılan sanayici ziyaretlerinde bulunarak, elde edilen bilgiler doğrultusunda sanayi ihtiyaç analizi oluşturuyoruz.
  • Akademisyen ve sanayicileri bir araya getirebilmek amacıyla sektörel organizasyonları takip ederek, bilgilendirme duyuruları yapıyoruz.
  • Fikri ve sınai ürünlerin ticarileştirilme süreçlerine destek oluyoruz.

Destek Programları

1501 - TÜBİTAK Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı

1503 - Proje Pazarları Destekleme Programı

1505 - Üniversite-Sanayi İşbirliği Destek Programı

1507 - TÜBİTAK KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı

1511 - TÜBİTAK Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik P. D. P.(Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı)

1512 - Girişimcilik Destek Programı (BiGG)

Girişimciler ve girişimci adayları için fikirlerini ürüne dönüştürme, kuluçka süreçleri ve şirketleşme konularında destek sağlıyoruz. Akademisyenlerimiz, öğrencilerimiz ve genç girişimcilerin proje yönetim süreçlerinin yanı sıra bu süreçlerin gençlere aktarılabilmesi amacıyla “Kent’te Girişimcilik Buluşmaları” adıyla bir eğitim sürecimiz bulunmaktadır. Girişimcilik ekosisteminde etkin rol oynayan ve başarı hikayeleri yaratan girişimcileri, gençlerimizle buluşturarak, üniversite hayatlarına yön verecek ve mesleki açıdan farklı bir bakış açısı kazanmalarını sağlayacak eğitim ve mentörlük desteklerimizi sürdürmekteyiz.

Fikri mülkiyet, bir kişiye veya kuruluşa ait olan fikir ürünüdür; söz konusu kişi ya da kuruluş, bu ürünü serbestçe paylaşmayı veya kullanımını kontrol etmeyi tercih edebilir. 

Sınaî Mülkiyet ise sanayideki buluşların, yeniliklerin, özgün çalışmaların ilk uygulayıcıları adına tescil edilmesini ve böylece ilk uygulayıcıların ürünü üretme ve satma hakkına sahip olmalarını sağlayan bir haktır. Sınai Mülkiyet hakları patent, faydalı modeller, marka ve tasarımları kapsamaktadır.

Ofisimiz, akademisyen ve öğrencilerine fikri ve sınai mülkiyet hakları konusunda bilgilendirilmekte, FSMH ile ilgili danışmanlık ve sözleşme yönetimi konularında destek vermektedir.

Ar-Ge Proje Yönetim Ofisi  olarak akademisyenlerin, girişimcilerin ve  öğrencilerinin buluşlarının değerlendirilmesi,patent başvurularının takibi, faydalı model  ve lisanslama süreçlerinde destek sağlıyoruz.