NELER YAPIYORUZ

BAŞVURU

İstanbul Kent Üniversitesi Ar-Ge Ve Proje Yönetimi Ofisi

BAP PROJELERİ

 
Proje No Proje Adı Proje Türü Fakülte Birim Proje Yürütücüsü Proje Ekibi Başlangıç Tarihi Durumu
2020001 Ofis Çalışanlarında Fizyoterapist Gözetiminde Yapılan Egzersiz Eğitiminin Ağrı ve
Fonksiyonel Kapasite Üzerine Etkisi
Araştırma Projesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Dr. Öğr. Üyesi Gözde Başbuğ Prof. Dr. Behiç Tanıl Esemenli Öğr. Gör. Salih Doğan Öğr. Gör. Arzu Dilekçier Arş. Gör. Ayşenur Namlı 01/10/2020 Devam Ediyor
2020002 Günlük Hayattaki Diyetimizde Bulunan Çeşitli Meyve Sularının Diş Mineralinin Çözünürlüğüne Etkisi Araştırma Projesi Diş Hekimliği Fakültesi Temel Bilimler Bölümü Prof. Dr. Yegane Güven Dr. Öğr. Üyesi Türkan Sarıoğlu Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Pekmezci Dr. Öğr. Üyesi Batın Ilgıt Sezgin Pınar Tok 01/10/2020 Devam Ediyor
2020003 Müezzinlerin Ses Sağlığını Koruma,Abdominal Solunu Alışkanlığı Kazandırma ve Ses Performanslarını Arttırmaya Yönelik Geliştirilmiş Uygulamalı Ses Eğitimi Programının Etkinliğinin Araştırılması Araştırma Projesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dil ve Konuşma Terapisi Öğr. Gör. Nurcan Alpüren Kocabıyık Dr. Öğr. Üyesi Gözde Başbuğ Arş. Gör. Ecem Nur Demirsoy 01/10/2020 Devam Ediyor
2020004 Yeni Medya Ortamlarındaki Devlet Temelli Stratejik İletişim Sürecinin Analizi: COVID-19 Salgını Sürecinde Türkiye’nin Sosyal Medyadaki Sağlık ve Stratejik İletişiminin İncelenmesi Araştırma Projesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Dr. Öğr. Üyesi Ahmet İlkay Ceyhan Dr. Öğr. Üyesi BÜLENT DEMİR
Dr. Öğr. Üyesi FİGEN SABIRCAN
Doktor Öğr. Üyesi ELİF ÇAĞLI KAYNAK
Araş. Gör. MELİSA PİROL
Öğr. Üyesi CANSU ARISOY
01/10/2020 Tamamlandı
2020005 Yüz Cilt Gençleştime için Platelet Rich Plasma ve Enjektabl Platelet Rich Fibrin Enjeksiyon Kullanımlarının Etkisini Araştıran Bir Karşılaştıma Çalışması Araştırma Projesi Meslek Yüksek Okulu Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Dr. Öğr. Üyesi Nilhan Atsü Doç. Dr. Fadime NUHOĞLU
Uzm. Dr. Cansu EKİNCİ
Asist. Dr. Büşra KANTARCI
01/10/2020 Tamamlandı
2020006 Narsist Liderliğin Firmanın Finansal Performansı Üzerine Etkisi: Bilgisel Adalet İkliminin Aracılık Rolü Araştırma Projesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi İşletme Dr. Öğr. Üyesi Ali Korhan Özen - 01/01/2021 Devam Ediyor
2021001 Magnezyum Sülfat İçeren Krem Formundaki Topikal Ajanların Yara İyileşmesi Üzerine Etkisinin Rat Modelinde İncelenmesi Araştırma Projesi Meslek Yüksek Okulu Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Dr. Öğr. Üyesi Nilhan Atsü Doç.Dr Zafer TÜRKOĞLU
Dr. Münevver Meltem Erman
15/02/2021 Tamamlandı
2021002 Istanbul Kent ve Arel Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Öğrencilerinin, Öğrenme Yaşantılarında Biliş Yaklaşımlarının Prospektif İncelenmesi Araştırma Projesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Prof. Dr. Zuhal Bahar Dr. Öğretim Üyesi Cennet ÇİRİŞ YILDIZ
Dr. Öğretim Üyesi Burcu ÖZKAN
Öğr. Gör. Meryem ERCEYLAN
Öğr. Gör. Gizem AÇIKGÖZ
Araş. Gör. Güzin ÜNLÜ
03/05/2021 Devam Ediyor
2021003 Covid-19 Pandemisinin İlkokul Çocuklarinda Fiziksel Ve Ruhsalolumsuzluklara Multidisipliner Müdahalesinin Etkisi Araştırma Projesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Prof. Dr. Zuhal Bahar Dr. Öğr. Üyesi Özge Eda KARADAĞ
Dr. Öğr. Üyesi Gözde BAŞBUĞ
Öğr. Gör. Gökçe ÇİÇEK
Öğr. Gör. Merve GEYLANİ
Arş. Gör. Ayşenur NAMLI
03/05/2021 Devam Ediyor
2021004 Maskne Olgularında Nanopartikül İçeren Maske Kullanımının Malassezia sp. Kolonizasyonuna Etkisi Araştırma Projesi Meslek Yüksek Okulu Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Dr. Öğr. Üyesi Nilhan Atsü Prof. Dr. Çağrı Ergin 15/04/2021 Tamamlandı
2021005 CAD/CAM, 3 Boyutlu Yazıcılar ve Konvansiyonel Yöntem Ile Üretilen Geçici Köprü Restorasyonların İnternal Ve Marjinal Uyumlarının Karşılaştırılması Araştırma Projesi Diş Hekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Dr. Öğr. Üyesi Sinem Ok Tokaç Dr. Öğr. Üyesi Fatih Ayçiçek Nurhan Yaşlıoğlu 01/10/2021 Devam Ediyor
2021006 Histomorfolojik/sitomorfolojik Değerlendirme Sürecinde Stardardizasyon İçin Yenilikçi Yöntemlerin Sağlanması Araştırma Projesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Prof. Dr. Funda Eren Dr. Öğr. Üyesi Yusuf Eren 01/07/2021 Devam Ediyor