NELER YAPIYORUZ

BAŞVURU

İstanbul Kent Üniversitesi Ar-Ge Ve Proje Yönetimi Ofisi

BAP PROJELERİ

 
Proje No Proje Adı Proje Türü Fakülte Birim Proje Yürütücüsü Proje Ekibi Başlangıç Tarihi Durumu
2020001 Ofis Çalışanlarında Fizyoterapist Gözetiminde Yapılan Egzersiz Eğitiminin Ağrı ve
Fonksiyonel Kapasite Üzerine Etkisi
Araştırma Projesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Dr. Öğr. Üyesi Gözde Başbuğ Prof. Dr. Behiç Tanıl Esemenli Öğr. Gör. Salih Doğan Öğr. Gör. Arzu Dilekçier Arş. Gör. Ayşenur Namlı 01/10/2020 Devam Ediyor
2020002 Günlük Hayattaki Diyetimizde Bulunan Çeşitli Meyve Sularının Diş Mineralinin Çözünürlüğüne Etkisi Araştırma Projesi Diş Hekimliği Fakültesi Temel Bilimler Bölümü Prof. Dr. Yegane Güven Dr. Öğr. Üyesi Türkan Sarıoğlu Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Pekmezci Dr. Öğr. Üyesi Batın Ilgıt Sezgin Pınar Tok 01/10/2020 Devam Ediyor
2020003 Müezzinlerin Ses Sağlığını Koruma,Abdominal Solunu Alışkanlığı Kazandırma ve Ses Performanslarını Arttırmaya Yönelik Geliştirilmiş Uygulamalı Ses Eğitimi Programının Etkinliğinin Araştırılması Araştırma Projesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dil ve Konuşma Terapisi Öğr. Gör. Nurcan Alpüren Kocabıyık Dr. Öğr. Üyesi Gözde Başbuğ Arş. Gör. Ecem Nur Demirsoy 01/10/2020 Devam Ediyor
2020004 Yeni Medya Ortamlarındaki Devlet Temelli Stratejik İletişim Sürecinin Analizi: COVID-19 Salgını Sürecinde Türkiye’nin Sosyal Medyadaki Sağlık ve Stratejik İletişiminin İncelenmesi Araştırma Projesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Dr. Öğr. Üyesi Ahmet İlkay Ceyhan Dr. Öğr. Üyesi BÜLENT DEMİR
Dr. Öğr. Üyesi FİGEN SABIRCAN
Doktor Öğr. Üyesi ELİF ÇAĞLI KAYNAK
Araş. Gör. MELİSA PİROL
Öğr. Üyesi CANSU ARISOY
01/10/2020 Tamamlandı
2020005 Yüz Cilt Gençleştime için Platelet Rich Plasma ve Enjektabl Platelet Rich Fibrin Enjeksiyon Kullanımlarının Etkisini Araştıran Bir Karşılaştıma Çalışması Araştırma Projesi Meslek Yüksek Okulu Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Dr. Öğr. Üyesi Nilhan Atsü Doç. Dr. Fadime NUHOĞLU
Uzm. Dr. Cansu EKİNCİ
Asist. Dr. Büşra KANTARCI
01/10/2020 Tamamlandı
2020006 Narsist Liderliğin Firmanın Finansal Performansı Üzerine Etkisi: Bilgisel Adalet İkliminin Aracılık Rolü Araştırma Projesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi İşletme Dr. Öğr. Üyesi Ali Korhan Özen - 01/01/2021 Tamamlandı
2021001 Magnezyum Sülfat İçeren Krem Formundaki Topikal Ajanların Yara İyileşmesi Üzerine Etkisinin Rat Modelinde İncelenmesi Araştırma Projesi Meslek Yüksek Okulu Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Dr. Öğr. Üyesi Nilhan Atsü Doç.Dr Zafer TÜRKOĞLU
Dr. Münevver Meltem Erman
15/02/2021 Tamamlandı
2021002 Istanbul Kent ve Arel Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Öğrencilerinin, Öğrenme Yaşantılarında Biliş Yaklaşımlarının Prospektif İncelenmesi Araştırma Projesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Prof. Dr. Zuhal Bahar Dr. Öğretim Üyesi Cennet ÇİRİŞ YILDIZ
Dr. Öğretim Üyesi Burcu ÖZKAN
Öğr. Gör. Meryem ERCEYLAN
Öğr. Gör. Gizem AÇIKGÖZ
Araş. Gör. Güzin ÜNLÜ
03/05/2021 Devam Ediyor
2021003 Covid-19 Pandemisinin İlkokul Çocuklarinda Fiziksel Ve Ruhsalolumsuzluklara Multidisipliner Müdahalesinin Etkisi Araştırma Projesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Prof. Dr. Zuhal Bahar Dr. Öğr. Üyesi Özge Eda KARADAĞ
Dr. Öğr. Üyesi Gözde BAŞBUĞ
Öğr. Gör. Gökçe ÇİÇEK
Öğr. Gör. Merve GEYLANİ
Arş. Gör. Ayşenur NAMLI
03/05/2021 Devam Ediyor
2021004 Maskne Olgularında Nanopartikül İçeren Maske Kullanımının Malassezia sp. Kolonizasyonuna Etkisi Araştırma Projesi Meslek Yüksek Okulu Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Dr. Öğr. Üyesi Nilhan Atsü Prof. Dr. Çağrı Ergin 15/04/2021 Tamamlandı
2021005 CAD/CAM, 3 Boyutlu Yazıcılar ve Konvansiyonel Yöntem Ile Üretilen Geçici Köprü Restorasyonların İnternal Ve Marjinal Uyumlarının Karşılaştırılması Araştırma Projesi Diş Hekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Dr. Öğr. Üyesi Sinem Ok Tokaç Dr. Öğr. Üyesi Fatih Ayçiçek Nurhan Yaşlıoğlu 01/10/2021 Devam Ediyor
2021006 Histomorfolojik/sitomorfolojik Değerlendirme Sürecinde Stardardizasyon İçin Yenilikçi Yöntemlerin Sağlanması Araştırma Projesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Prof. Dr. Funda Eren Dr. Öğr. Üyesi Yusuf Eren 01/07/2021 Devam Ediyor
2022001

Effect Of Using Glide Path Files İn Continuous Rotation, Reciprocating And Optimum Glide Path Motion On Dentinal Microcrack Formation: A Micro-Computed Tomographic Study

Araştırma Projesi Diş Hekimliği Fakültesi Endodonti A.B.D. Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Pekmezci Prof. Dr. Aysun Kara Tuncer
Dr. Öğr. Üyesi Alper Can Topuz
21/02/2022 Devam Ediyor
2022002

Kanser Hücre Hatlarında Kurkuminin NRF2 Sinyal Yolağı Üzerine Etkileri

Araştırma Projesi Diş Hekimliği Fakültesi Temel Bilimler Öğr. Gör. Gökhan Biçim Ahmet Süha YALÇIN
 Halime Yegane GÜVEN
21/02/2022 Devam Ediyor
2022003

Gelişimsel Dil Bozukluğu Olan /Riski Olan  Çocukların Değerlendirilmesi Ve Dil- Konuşma Özelliklerinin İncelenmesi, Floortime Terapisi Etkililiğinin İncelenmesi

Araştırma Projesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dil ve Konuşma Terapisi Öğr.Gör.Nurcan Alpüran Kocabıyık Arş. Gör. İlayda Kıncal 20/02/2022 Devam Ediyor
2022004

Ortodontik Tedavilerde Yeni Dijital Teknolojilerin Etkinliğinin Değerlendirilmesi

Araştırma Projesi Diş Hekimliği Fakültesi Restoratif Diş Tedavisi A.B.D Prof.Dr.Sibel Biren Prof. Dr. Sibel BIREN,
Dr. Öğr. Üyesi Merve KURNAZ
Dr. İpek ŞAVKAN
15/06/2022 Devam Ediyor
2022005

Ortagnatik Tedavilerde Yeni Dijital Teknolojilerin Etkinliğinin Değerlendirilmesi

Araştırma Projesi Diş Hekimliği Fakültesi Ortodonti A.B.D Prof.Dr.Sibel Biren Prof. Dr. Sibel BIREN,
Dr. Öğr. Üyesi Merve KURNAZ
Dr. İpek ŞAVKAN
17/06/2022 Devam Ediyor
2022006

One Shade Ve Multishade Kompozitlerin Renk Uyumu Ve Renk Stabilitelerinin Değerlendirilmesi

Araştırma Projesi Diş Hekimliği Fakültesi Ortodonti A.B.D Dr.Öğr.Üyesi Dilan Kopuz Dr.Öğr.Üyesi Özlem Erçin Sultanzade 13/06/2022 Devam Ediyor
2022007

Başlangiç Mine Çürüklerinde Ozon Tedavisinin Etkinliğinin Değerlendirilmesi

Araştırma Projesi Diş Hekimliği Fakültesi Restoratif Diş Tedavisi A.B.D Dr.Öğr.Üyesi Özlem Erçin Sultanzade Dilan Kopuz, Merve Şahin, Ezgi Erden Kayalidere, Dilek Tağtekin, Funda Yanıkoğlu 13/06/2022 Devam Ediyor
2022008

Bazı Bitkisellerin Ve Hidrojen Peroksitli Jellerin Beyazlatma Ve Remineralizasyon Etkilerinin Değerlendirilmesi

Araştırma Projesi Diş Hekimliği Fakültesi Restoratif Diş Tedavisi A.B.D Prof.Dr.Funda Yanıkoğlu Dr. Öğr. Üyesi Dilan Kopuz
Arş. Gör. Elif Alkan
Prof. Dr.  Dilek Tağtekin      
Dr. Öğr. Üyesi Bora Korkut
01/09/2022 Devam Ediyor
2022009

Doğal Kaynaklı Remineralize Edici Diş Macunlarının Başlangıç Mine Çürüğü Üzerindeki Etkilerinin Değerlendirilmesi

Araştırma Projesi Diş Hekimliği Fakültesi Restoratif Diş Tedavisi A.B.D Dr.Öğr.Üyesi Merve Şahin Ezgi Erden Kayalıdere, Funda Yanıkoğlu 01/07/2022 Devam Ediyor
2022010

Rubber Dam Klemplerinin Mine-Sement Birleşimi Bölgesi Üzerine Etkileri

Araştırma Projesi Diş Hekimliği Fakültesi Restoratif Diş Tedavisi A.B.D Dr.Öğr.Üyesi Ezgi Erden Kayalıdere Dr. Öğr. Üyesi Ezgi Erden Kayalıdere, Dr. Öğr. Üyesi Merve Şahin, Prof. Dr. Funda Yanıkoğlu, Doç. Dr. Bora Korkut 01/07/2022 Devam Ediyor
2022011

Ankiloglossili Çocuklarda Klinik Sınıflama Ve Genotip-Fenotip İlişkisinin Araştırılması

Araştırma Projesi Diş Hekimliği Fakültesi Temel Bilimler Dr.Öğr.Üyesi Ezgi Gizem Berkay Prof. Dr. Elif Sepet,
 Dr. Öğr. Üyesi Elis Mutlu
01/09/2022 Devam Ediyor