BAŞVURU

İstanbul Kent Üniversitesi Ar-Ge Ve Proje Yönetimi Ofisi

BAP PROJELERİ

 

 
Proje No Proje Adı Proje Türü Fakülte Birim Proje Yürütücüsü Proje Ekibi Başlangıç Tarihi Durumu

2020001

Ofis Çalışanlarında Fizyoterapist Gözetiminde Yapılan Egzersiz Eğitiminin Ağrı ve
Fonksiyonel Kapasite Üzerine Etkisi

Araştırma Projesi

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Dr. Öğr. Üyesi Gözde Başbuğ

Prof. Dr. Behiç Tanıl ESEMENLİ

Öğr. Gör. Salih DOĞAN 

Öğr. Gör. Arzu DİLEKÇİER

Arş. Gör. Ayşenur NAMLI 

01/10/2020

Tamamlandı

2020002

Günlük Hayattaki Diyetimizde Bulunan Çeşitli Meyve Sularının Diş Mineralinin Çözünürlüğüne Etkisi

Araştırma Projesi

Diş Hekimliği Fakültesi

Temel Bilimler Bölümü

Prof. Dr. Yegane Güven

Dr. Öğr. Üyesi Türkan SARIOĞLU
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa PEKMEZCİ
Dr. Öğr. Üyesi Batın Ilgıt Sezgin Pınar TOK

01/10/2020

Tamamlandı

2020003

Müezzinlerin Ses Sağlığını Koruma,Abdominal Solunu Alışkanlığı Kazandırma ve Ses Performanslarını Arttırmaya Yönelik Geliştirilmiş Uygulamalı Ses Eğitimi Programının Etkinliğinin Araştırılması

Araştırma Projesi

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Dil ve Konuşma Terapisi

Öğr. Gör. Nurcan Alpüren Kocabıyık

Dr. Öğr. Üyesi Gözde BAŞBUĞ
Arş. Gör. Ecem Nur DEMİRSOY

01/10/2020

Devam Ediyor

2020004

Yeni Medya Ortamlarındaki Devlet Temelli Stratejik İletişim Sürecinin Analizi: COVID-19 Salgını Sürecinde Türkiye’nin Sosyal Medyadaki Sağlık ve Stratejik İletişiminin İncelenmesi

Araştırma Projesi

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet İlkay Ceyhan

 Dr. Öğr. Üyesi BÜLENT DEMİR
 Dr. Öğr. Üyesi FİGEN SABIRCAN
 Doktor Öğr. Üyesi ELİF ÇAĞLI KAYNAK
 Araş. Gör. MELİSA PİROL
 Öğr. Üyesi CANSU ARISOY

01/10/2020

Tamamlandı

2020005

Yüz Cilt Gençleştime için Platelet Rich Plasma ve Enjektabl Platelet Rich Fibrin Enjeksiyon Kullanımlarının Etkisini Araştıran Bir Karşılaştıma Çalışması

Araştırma Projesi

Meslek Yüksek Okulu

Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri

Dr. Öğr. Üyesi Nilhan Atsü

 Doç. Dr. Fadime NUHOĞLU
 Uzm. Dr. Cansu EKİNCİ
 Asist. Dr. Büşra KANTARCI

01/10/2020

Tamamlandı

2020006

Narsist Liderliğin Firmanın Finansal Performansı Üzerine Etkisi: Bilgisel Adalet İkliminin Aracılık Rolü

Araştırma Projesi

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

İşletme

Dr. Öğr. Üyesi Ali Korhan Özen

-

01/01/2021

Tamamlandı

2021001

Magnezyum Sülfat İçeren Krem Formundaki Topikal Ajanların Yara İyileşmesi Üzerine Etkisinin Rat Modelinde İncelenmesi

Araştırma Projesi

Meslek Yüksek Okulu

Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri

Dr. Öğr. Üyesi Nilhan Atsü

 Doç.Dr Zafer TÜRKOĞLU
 Dr. Münevver Meltem ERMAN

15/02/2021

Tamamlandı

2021002

Istanbul Kent ve Arel Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Öğrencilerinin, Öğrenme Yaşantılarında Biliş Yaklaşımlarının Prospektif İncelenmesi

Araştırma Projesi

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hemşirelik

Prof. Dr. Zuhal Bahar

 Dr. Öğretim Üyesi Cennet ÇİRİŞ YILDIZ
 Dr. Öğretim Üyesi Burcu ÖZKAN
 Öğr. Gör. Meryem ERCEYLAN
 Öğr. Gör. Gizem AÇIKGÖZ
 Araş. Gör. Güzin ÜNLÜ

03/05/2021

Devam Ediyor

2021003

Covid-19 Pandemisinin İlkokul Çocuklarinda Fiziksel Ve Ruhsalolumsuzluklara Multidisipliner Müdahalesinin Etkisi

Araştırma Projesi

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hemşirelik

Prof. Dr. Zuhal Bahar

 Dr. Öğr. Üyesi Özge Eda KARADAĞ
 Dr. Öğr. Üyesi Gözde BAŞBUĞ
 Öğr. Gör. Gökçe ÇİÇEK
 Öğr. Gör. Merve GEYLANİ
 Arş. Gör. Ayşenur NAMLI

03/05/2021

Devam Ediyor

2021004

Maskne Olgularında Nanopartikül İçeren Maske Kullanımının Malassezia sp. Kolonizasyonuna Etkisi

Araştırma Projesi

Meslek Yüksek Okulu

Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri

Dr. Öğr. Üyesi Nilhan Atsü

 Prof. Dr. Çağrı ERGİN

15/04/2021

Tamamlandı

2021005

CAD/CAM, 3 Boyutlu Yazıcılar ve Konvansiyonel Yöntem Ile Üretilen Geçici Köprü Restorasyonların İnternal Ve Marjinal Uyumlarının Karşılaştırılması

Araştırma Projesi

Diş Hekimliği Fakültesi

Protetik Diş Tedavisi

Dr. Öğr. Üyesi Sinem Ok Tokaç

 Dr. Öğr. Üyesi Fatih Ayçiçek Nurhan YAŞLIOĞLU

01/10/2021

Devam Ediyor

2021006

Histomorfolojik/sitomorfolojik Değerlendirme Sürecinde Stardardizasyon İçin Yenilikçi Yöntemlerin Sağlanması

Araştırma Projesi

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Prof. Dr. Funda Eren

 Dr. Öğr. Üyesi Yusuf EREN

01/07/2021

Tamamlandı

2022001

Effect Of Using Glide Path Files İn Continuous Rotation, Reciprocating And Optimum Glide Path Motion On Dentinal Microcrack Formation: A Micro-Computed Tomographic Study

Araştırma Projesi

Diş Hekimliği Fakültesi

Endodonti A.B.D.

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Pekmezci

 Prof. Dr. Aysun Kara TUNCER
 Dr. Öğr. Üyesi Alper Can TOPUZ

21/02/2022

Devam Ediyor

2022002

Kanser Hücre Hatlarında Kurkuminin NRF2 Sinyal Yolağı Üzerine Etkileri

Araştırma Projesi

Diş Hekimliği Fakültesi

Temel Bilimler

Öğr. Gör. Gökhan Biçim

 Ahmet Süha YALÇIN
 Halime Yegane GÜVEN

21/02/2022

Tamamlandı

2022003

Gelişimsel Dil Bozukluğu Olan /Riski Olan  Çocukların Değerlendirilmesi Ve Dil- Konuşma Özelliklerinin İncelenmesi, Floortime Terapisi Etkililiğinin İncelenmesi

Araştırma Projesi

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Dil ve Konuşma Terapisi

Öğr.Gör.Nurcan Alpüran Kocabıyık

 Arş. Gör. İlayda KINCAL

20/02/2022

Devam Ediyor

2022004

Ortodontik Tedavilerde Yeni Dijital Teknolojilerin Etkinliğinin Değerlendirilmesi

Araştırma Projesi

Diş Hekimliği Fakültesi

Restoratif Diş Tedavisi A.B.D

Prof.Dr.Sibel Biren

 Prof. Dr. Sibel BIREN,
 Dr. Öğr. Üyesi Merve KURNAZ
 Dr. İpek ŞAVKAN

15/06/2022

Devam Ediyor

2022005

Ortagnatik Tedavilerde Yeni Dijital Teknolojilerin Etkinliğinin Değerlendirilmesi

Araştırma Projesi

Diş Hekimliği Fakültesi

Ortodonti A.B.D

Prof.Dr.Sibel Biren

 Prof. Dr. Sibel BIREN,
 Dr. Öğr. Üyesi Merve KURNAZ
 Dr. İpek ŞAVKAN

17/06/2022

Devam Ediyor

2022006

One Shade Ve Multishade Kompozitlerin Renk Uyumu Ve Renk Stabilitelerinin Değerlendirilmesi

Araştırma Projesi

Diş Hekimliği Fakültesi

Ortodonti A.B.D

Dr.Öğr.Üyesi Dilan Kopuz

 Dr.Öğr.Üyesi Özlem Erçin SULTANZADE

13/06/2022

Tamamlandı

2022007

Başlangiç Mine Çürüklerinde Ozon Tedavisinin Etkinliğinin Değerlendirilmesi

Araştırma Projesi

Diş Hekimliği Fakültesi

Restoratif Diş Tedavisi A.B.D

Dr.Öğr.Üyesi Özlem Erçin Sultanzade

 Dilan Kopuz, Merve ŞAHİN
 Ezgi Erden KAYALIDERE
 Dilek TAĞTEKİN
 Funda YANIKOĞLU

13/06/2022

Devam Ediyor

2022008

Bazı Bitkisellerin Ve Hidrojen Peroksitli Jellerin Beyazlatma Ve Remineralizasyon Etkilerinin Değerlendirilmesi

Araştırma Projesi

Diş Hekimliği Fakültesi

Restoratif Diş Tedavisi A.B.D

Prof.Dr.Funda Yanıkoğlu

 Dr. Öğr. Üyesi Dilan KOPUZ
 Arş. Gör. Elif ALKAN
 Prof. Dr.  Dilek TAĞTEKİN   
 Dr. Öğr. Üyesi Bora KORKUT

01/09/2022

Devam Ediyor

2022009

Doğal Kaynaklı Remineralize Edici Diş Macunlarının Başlangıç Mine Çürüğü Üzerindeki Etkilerinin Değerlendirilmesi

Araştırma Projesi

Diş Hekimliği Fakültesi

Restoratif Diş Tedavisi A.B.D

Dr.Öğr.Üyesi Merve Şahin

 Ezgi Erden KAYALIDERE
 Funda YANIKOĞLU

01/07/2022

Devam Ediyor

2022010

Rubber Dam Klemplerinin Mine-Sement Birleşimi Bölgesi Üzerine Etkileri

Araştırma Projesi

Diş Hekimliği Fakültesi

Restoratif Diş Tedavisi A.B.D

Dr.Öğr.Üyesi Ezgi Erden Kayalıdere

 Dr. Öğr. Üyesi Ezgi Erden KAYALIDERE
 Dr. Öğr. Üyesi Merve ŞAHİN
 Prof. Dr. Funda YANIKOĞLU
 Doç. Dr. Bora KORKUT

01/07/2022

Devam Ediyor

2022011

Ankiloglossili Çocuklarda Klinik Sınıflama Ve Genotip-Fenotip İlişkisinin Araştırılması

Araştırma Projesi

Diş Hekimliği Fakültesi

Temel Bilimler

Dr.Öğr.Üyesi Ezgi Gizem Berkay

 Prof. Dr. Elif SEPET
 Dr. Öğr. Üyesi Elis MUTLU

01/09/2022

Devam Ediyor

2022012

Ortak Yaşamın Güçlenmesinde Sivil Toplumun Rolü

Araştırma Projesi

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Dr. Öğr. Üyesi Zafer Çeler

 Ar. Gör. Merve ŞENGÜLER
 Ar. Gör. Okan BEYTAŞ 

15/10/2022

Devam Ediyor

2022013

Ortodontik Planlama Amacıyla Alınan Radyografilerin ce Konik Işıklı Bilgisayarlı Tomografilerin Sitogenik Etkilerinin Biyomonitörizasyonu

Araştırma Projesi

Diş Hekimliği Fakültesi

Ortodonti A.B.D.

Dr Öğr. Üyesi Merve Kurnaz

 Prof.Dr.Şirin Funda EREN
 Prof.Dr.Sibel BİREN
 Öğr.Gör.Kubilay GÖÇÜCÜ
 Dt.Osman KANDAZ

01/11/2022

Devam Ediyor

2022014

Covıd-19 Pandemisinin Türkiye'deki Kadın Girişimciler Üzerindeki Etkisi

Araştırma Projesi

İktisadi,İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

İşletme

Dr. Öğr. Üyesi Esra Bal Külahi

 Doç. Dr. Bülent DEMİR (İKÜ)
 Doç. Dr. Volkan YÜCEL (İKÜ)
 Doç. Dr. Ahu Özmen AKALIN (İKÜ)
 Dr. Öğr. Üye. Billur ÖRNEK(İKÜ)
 Dr. Öğr. Üye. Sena GÜME (İ. Medipol Ü.)
 Öğr. Gör. Birgül Sena MAYDA (İKÜ)

24/09/2022

Devam Ediyor

2023001

Termomekanik Yaşlandırmanın Farklı Lityum Disilikat Cam Seramiklerin Marjinal Adaptasyona Etkisi

Araştırma Projesi

Diş Hekimliği Fakültesi

Protetik Diş Tedavisi A. B. D.

Dr. Öğr. Üyesi Pınar Şeşen

 Dr. Öğr. Üye. Pınar ŞEŞEN
 Dr. Öğr. Üye. Gökçen ATEŞ

07/08/2023

Devam Ediyor

20233002

Lipozomlanmış Antioksidan Maddelerin Oral Floradaki Etkileri

Araştırma Projesi

Diş Hekimliği Fakültesi

Temel Bilimler

Dr. Öğr. Üyesi Gökhan Biçim

 Prof. Dr. Halime Yegane GÜVEN
 Ahmet Süha YALÇIN

01/08/2023

Devam Ediyor

2023003

Farklı Preparasyon Dizaynlarının Oklüzal Vener Restorasyonların Marjinal ve İnternal Adaptasyonuna Etkisi

Araştırma Projesi

Diş Hekimliği Fakültesi

Protetik Diş Tedavisi A. B. D.

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Berk Kaffaf

 Dr. Öğretim Üyesi Pınar ŞEŞEN
 Sinem OK TOKAÇ

07/08/2023

Devam Ediyor

2023004

Simülasyon Yöntemi ile Verilen Eğitimin Son Sınıf Hemşirelik Öğrencilerinde Şokta Hemşirelik Bakımına İlişkin Bilgi ve Becerileri Üzerine Etkinliği; Randomize Kontrollü Bir Çalışma

Araştırma Projesi

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hemşirelik

Doç. Dr. Seher Yurt

 Öğr. Gör. Zahide Aksoy
 Doç. Dr. Gülten OKUROĞLU KARAHAN
 Dr. Öğr. Üyesi Gizem AÇIKGÖZ
 Öğr. Gör. Zahide AKSOY
 Arş. Gör. Yalçın AYKEMAT
 Arş. Gör. Gözde GÜR
 Öğr. Gör. Kubilay GÖÇÜCÜ   

01/09/2023

Devam Ediyor

2023005

Üreti̇m-Mekan-Kent İlişkisi: St. Pierre Han Örneği Üzerinden Galata’da Üretimin Dünü, Bugünü, Yarını

Araştırma Projesi

Sanat ve Tasarım Fakültesi

Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı

Dr. Öğretim Üyesi Gülşen Pelin Olcay

 Dr. Öğretim Üyesi Gülşen Pelin OLCAY
Sezen TARAKÇI

01/09/2023

Devam Ediyor