BAŞVURU

ETKİNLİKLERİMİZ

TÜBİTAK ARDEB EĞİTİMİ

Ar-Ge ve Proje Yönetim Ofisi olarak, 22 Aralık 2021 tarihinde , 14:00-16:00 saatleri arasında , TÜBİTAK uzmanlarının katılımları ile düzenleyeceğimiz “ TÜBİTAK ARDEB Programları Bilgilendirme Semineri” etkinliğimize, tüm akademisyenlerimiz davetlidir.

TÜBİTAK ARDEB Programları Bilgilendirme Semineri

Tarih: 22 Aralık 2021

Saat: 14:00-16:00

Sunumu Gerçekleştirecek kişi: TÜBİTAK Kimya, Biyoloji Araştırmaları Destek Grubu Bilimsel Programlar Başuzmanı Dr. Sn. Selin BORA MELİK

Katılım linki:  https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTI0NWU2NTctMzljNS00YTZlLWIzZDAtMGE4M2M3NDczNzA1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2251f67d65-c0cc-46e9-935e-5d2b479516d1%22%2c%22Oid%22%3a%22e08f7a0a-a2ec-46bf-a126-9005c766392c%22%7d