BAŞVURU

HABERLER VE DUYURULAR

COVID-19 ve Toplum: Salgının Sosyal, Beşeri ve Ekonomik Etkileri Kitapçığı Yayımlandı

TÜBİTAK tarafından 2020 yılında açılan SOBAG- COVID 19 ve Toplum çağrısı kapsamında desteklenen 2 projemizin de yer aldığı COVID-19 ve Toplum: Salgının Sosyal, Beşeri ve Ekonomik Etkileri Kitapçığı yayımlandı

Desteklenen projeler, Prof. Dr. Dilara Özer’in yürütücülüğünde “Online Destek Hizmetlerin COVID-19 Nedeniyle Evde Kalan 25- 50 Yaş Aralığındaki Zihinsel Yetersizliği Olan Bireylerin ve Annelerinin Yaşam Kaliteleri ve Fiziksel Aktiviteleri Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi” projesi ile Prof. Dr. Uğur Tekin’in yürütücülüğünde “İstanbul’da Yaşlı Nüfusun COVID-19 Deneyiminin Analizi ve Yaşlılar İçin Bir Toplumsal Dayanıklılık Ölçütünün Geliştirilmesi” projesi idi.

İlgili kitapçığa erişmek için tıklayınız: